Níže uvedený nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Bialetti.CZ|SK (dále jen Prodávající).

  1. Objednávka
  2. Ceny
  3. Způsoby platby
  4. Doba dodání zboží
  5. Způsoby dopravy
  6. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
  7. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
  8. Reklamace
  9. Mimosoudní řešení sporů

 

Provozovatelem internetového obchodu Bialetti.cz je Pavel Beneš adresou Jaroslava Seiferta 804, 273 09 Kladno, IČ: 86988654 DIČ: CZ7809180665.

1. Objednávka Nahoru

Objednávku může Kupující uskutečnit elektronicky přímo v internetovém obchodě Bialetti.cz, telefonicky nebo písemně poštou viz kontaktní údaje na stránce "Kontakty". Po odeslání objednávky Kupujícím v jakékoli nabízené formě a následném potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

2. Ceny Nahoru

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

3. Způsoby platby Nahoru

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit následujícími způsoby:

a) Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží.

b) Platba předem na bankovní účet Prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.

S kupujícími mimo Českou republiku bude způsob platby a zaslání zboží projednán individuálně.
Upozornění: Při bankovním převodu peněz z jiných zemí je potřeba zvolit u bankovního poplatku parametr OUR. Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a částečné úhrady objednávek neakceptujeme.

4. Doba dodání zboží Nahoru

Většinu nabízeného zboží s označením dostupnosti „Skladem“ je Prodávající schopen vyexpedovat do 2-3 pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků přepravní službou HeurekaPoint / DPD / Česká pošta celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 5 pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zvolené přepravní služby. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží podle dostupnosti uvedené u výrobku, kontaktuje Kupujícího,  informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

Upozornění pro Kupující z jiných zemí: expediční náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné země Vám rádi sdělíme individuálně na základě Vašich požadavků.

5. Způsoby dopravy Nahoru

Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní Internetového obchodu v kroku 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího mimo standardní způsoby nabízené Prodávajícím ve webovém rozhraní Internetového obchodu, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu dopravy i platby:

Osobní vyzvednutí (na pobočkách HeurekaPoint, AukroPoint a Uloženka= 49 Kč 

DPD (Česká republika) = 99 Kč 

Česká pošta - Balík do ruky = 99 Kč 

Při platbě na dobírku (zboží je uhrazeno při převzeti zásilky), je připočítáno dobírečné 40 Kč.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 
     

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího Nahoru

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 608 767 683, 605 736 365 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího info@bialetti.cz. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. V takovém případě provozovatel vrátí kupujícímu částku za zakoupené zboží v plné výši včetně nákladů spojených na doručení (poštovného) účtovaných při nákup zboží. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR + číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (Vaše číslo účtu). Datum a podpis".

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká už v okamžiku poslání objednávky ze strany Kupujícího. Obě strany jsou touto smlouvou vázány a Kupující je povinen si zboží převzít. Pokud si kupující zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s desláním objednaného zboží.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího Nahoru

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy:
• má opravněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
• není schopen doručit zboží v daném termínu
• se zboží již nevyrábí nebo nedodává a tudíž jej není schopen doručit Kupujícímu
• se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

8. Reklamace Nahoru

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti jsou uvedeny na stránce "Reklamační řád".

9. Mimosoudní řešení sporů Nahoru

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@bialetti.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.